Förskolan i ett könsperspektiv: att göra sig hörd och sedd

Författare: Birgitta Odelfors
Utgiven: 2007-12
Förlag: Studentlitteratur AB
ISBN: 9789144100463
Denna bok bygger på en undersökning av tre förskolor där barnens deltagande i lek, samling, åldersindelad grupp- och bildverksamhet har studerats ur ett könsperspektiv. Bokens syfte är att lyfta fram och diskutera vad de olika verksamheterna i förskolan innebär för flickors och pojkars uttrycksmöjligheter. Författaren vill bidra till en större medvetenhet om hur de vuxna påverkar barnens möjligheter att göra sig hörda och sedda.
Read Now
Sorry, You have to Create a FREE ACCOUNT to continue Read or Download this Book Create My Account

Förskolan i ett könsperspektiv: att göra sig hörd och sedd

Denna bok bygger på en undersökning av tre förskolor där barnens deltagande i lek, samling, åldersindelad grupp- och bildverksamhet har studerats ur ett könsperspektiv. Bokens syfte är att lyfta fram och diskutera vad de olika verksamheterna i förskolan innebär för flickors och pojkars uttrycksmöjligheter. Författaren vill bidra till en större medvetenhet om hur de vuxna påverkar barnens möjligheter att göra sig hörda och sedda.